فقط در این سایت
در همه سایتهای دانشگاه علوم پزشکی بابل

 نشست معاونین آموزشی بامدیران برنامه تحول و نو آوری کلان منطقه یک در خصوص مصوبات شورای سیاست گذاری کلان منطقه یک اموزش عالی سلامت
سه شنبه 13 تير 1396 ساعت 8:41
   

نشست معاونین آموزشی و مدیران برنامه تحول ونوآوری کلان منطقه یک درخصوص مصوبات شورای سیاستگذاری کلان منطقه یک آموزش عالی سلامت با هدف بررسی ونهایی نمودن برنامه عملیاتی سال 96کلان منطقه یک در روز چهارشنبه مورخ 96/3/31به صورت وبینار برگزار گردید. جناب آقای دکتر مصطفی جوانیان ،مدیر برنامه وتحول ونوآوری در آموزش پزشکی  وکارشناس مسئول دبیرخانه تحول و نوآوری دانشگاه دراین جلسه شرکت نمودند.     

 


گروه خبر:               تعداد
صفحه قبل 1 صفحه بعد

  نشست تیرماه 96 مسئولین بسته های تحول ونوآوری درآموزش پزشکی
نشنشست هم اندیشی مسئولین بسته های تحول ونوآوری درآموزش پزشکی دانشگاه باحضورمعاون محترم آموزشی ،جناب آقای دکترنوین نیک بخش ،مدیرمحدرم برنامه تحول ونوآوری درآموزش دانشگاه ،جناب آقای دکتر مصطفی جوانیان ومسئولین محترم بسته ها
يك شنبه 25 تير 1396 ساعت 12:19

  نشست اختصاصی بسته ی توسعه دانش گیاهان دارویی تیر 96
نشست اختصاصی مدیر برنامه تحول ونوآوری دانشگاه ،جناب آقای دکتر مصطفی جوانیان و مسئول بسته ی توسعه دانش گیاهان دارویی دانشگاه سرکار خانم دکتر پروین سجادی، در راستای راه اندازی باغ گیاهان دارویی با حضور یکی از اعضای کار گروه بسته مذکور جناب آقای دکتر حسن زالی ،عضو محترم هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری،در روز چهارشنبه مورخ 96/4/20در محل دبیر خانه تحول و نوآوری در آموزش دانشگاه تشکیل شد .
يك شنبه 25 تير 1396 ساعت 10:23

  نشست مجازی بررسی برنامه عملیاتی 96
نشست مجازی معاونین آموزشی دانشگاهها ودانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور به صورت ویدئو کنفرانس باهدف بررسی برنامه عملیاتی سال جاری برگزار گردید .
سه شنبه 13 تير 1396 ساعت 8:3

  نشست اختصاصی با مسئول بسته¬ی بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی
نشست اختصاصی با مسئول بسته¬ی بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی در راستای اتخاذ راهکارهای اجرایی جهت بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی دانشگاه، در دبیرخانه تحول و نوآوری در آموزش دانشگاه تشکیل شد.
سه شنبه 2 خرداد 1396 ساعت 15:3

  نشست اختصاصی هم اندیشی و ارایه ی بازخورد ارزیابی بیرونی و اعتباربخشی مرکز آموزشی درمانی کودکان امیرکلا
نشست اختصاصی هم اندیشی و ارایه ی بازخورد ارزیابی بیرونی و اعتباربخشی مرکز آموزشی درمانی کودکان امیرکلا، با حضور معاون آموزشی، مدیر برنامه تحول و نوآوری برگزار شد.
سه شنبه 2 خرداد 1396 ساعت 14:58

صفحه قبل 1 صفحه بعد
آدرس : بابل ، خیابان گنج افروز ، دانشگاه علوم پزشکی بابل | تلفن: 6-01132199592 | فکس: 01132190181 | کد پستی: 47745-47176  |  E-mail: info@mubabol.ac.ir