فقط در این سایت
در همه سایتهای دانشگاه علوم پزشکی بابل
 
 
 

نام و نام خانوادگي:

دكتر سید عارف هاشمی

سمت:

رئیس دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه

تخصص:پزشك عمومي

پست الكترونيكي:

شماره تماس:

  32199015-32195100-0111      : تلفن مستقيم 

 

 32190181 0111                    : فكس

 

 210 - 212                    : شماره  داخلي

 
 
>
آدرس : بابل ، خیابان گنج افروز ، دانشگاه علوم پزشکی بابل | تلفن: 6-01132199592 | فکس: 01132190181 | کد پستی: 47745-47176  |  E-mail: info@mubabol.ac.ir