فقط در این سایت
در همه سایتهای دانشگاه علوم پزشکی بابل
 
 

 اين اداره زير نظر ريئس دانشگاه بوده و رياست اين اداره به عهده آقاي محمد رضا عظیمی امیری مي باشد.

  - پرسنل شاغل در اين اداره به شرح زير مي باشند:

 

نام پرسنل  

عنوان پست سازماني   تلفن تماس
 محمد رضا عظیمی امیری  رئیس اداره بازرسی ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه علوم پرشکی بابل  413 داخلی  - 32205071 مستقیم

حسین اکبری کناری                   

 كارشناس مسئول بازرسي  413 داخلی  - 32205071 مستقیم
محسن جلالی والا كارشناس مسئول ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات

  413 داخلی  - 32205071 مستقیم

 علی اصغر آشناور دبیرخانه اداره  413 داخلی  -32205071 مستقیم

 

  شرح وظایف اداره بازرسی

 

  1- تهیه و تنظیم برنامه های بازرسی مستمر, دوره ای  و یا موردی از واحدهای استانی برای سنجش میزان << مطابقت عمل و عملکرد >> 

 اقدام کنندگان با اهداف , برنامه ها , دستورالعمل ها و ضوابط و شاخص های مورد ارزیابی دانشگاه.

 

 2- بازرسی از عملکرد مدیران و کارکنان و سنجش میزان رضایت مردم از واحدهای مختلف و نحوه برخورد مدیران و کارکنان با ارباب رجوع.

 

 3- تهیه گزارشات نوبه ای در فواصل ماهانه , سه ماهه , شش ماهه ,نه ماهه و سالانه برای اطلاع رئیس دانشگاه از عملکرد واحد های مختلف .

 

 4- برقراری ارتباط با سازمان بازرسی کل کشور و ایفای وظیفه مندرج در ماده 12 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ,کمیسیون اصول 88 و 90 مجلس شورای اسلامی و واحدهای نظرسنجی دستگاهها و رسانه های جمعی و مطبوعات.

 

 5- تجزیه و تحلیل عملکرد واحدها ,مدیریت هاو کارکنان بر اساس بازرسی های انجام شده.

 

 6- کشف مفاسد اداری از طریق بازرسی های آشکار و پنهان و ارائه گزارشات لازم به مدیران ذیربط و ریاست دانشگاه.

 

 7- آموزش و توانمندسازی مستمر بازرسان با همکاری واحد آموزش دانشگاه.

 

 8-اعلام  نظر در مورد میزان رضایت مردم از عملکرد کارکنان و مدیران به واحد امور اداری برای اعمال در وضعیت و مزایای استخدامی آنها در چارچوب قوانین و مقررات ذیربط.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
>
آدرس : بابل ، خیابان گنج افروز ، دانشگاه علوم پزشکی بابل | تلفن: 6-01132199592 | فکس: 01132190181 | کد پستی: 47745-47176  |  E-mail: info@mubabol.ac.ir