فقط در این سایت
در همه سایتهای دانشگاه علوم پزشکی بابل
 
 

عكس

  نام و نام خانوادگيمدرك تحصيلي

 سمت

 فعاليتها

تلفن( آزاد-داخلي-همراه)  فاكس email 

 دكترسیدعارف هاشمی

 پزشك عمومي

 رئيس دفتررئیس محترم دانشگاه

     2199015-2195100210-212ف:2190181
  رحمان عزالدين

 ديپلم

متصدي اموردفتري

 ثبت و بايگاني مكاتبات اداري تنظيم جلسات رئيس و قائم مقام رياست تعيين وقت ملاقات عمومي- تهيه پيش نويس مكاتبات - پيگيري نامه هاي رئيس و قائم مقام   2199015-2195100-210-212ف:2190181
  شهربانو پورعليجان

 ديپلم

 متصدي اموردفتري

 ثبت و بايگاني مكاتبات اداري تهيه پيش نويس مكاتبات تكثير نامه ها   2199015-2195100-210-212ف:2190181
  رويا يوسف تبار

 ديپلم

 اپراتور

 تايپ مكاتبات اداري رياست قائم مقام معاونت آموزشي- دفتر حقوقي- گزينش استاد- اداره بازرسي- گزارشات بازرسان ويژه رياست روابط عمومي روابط بين الملل واحد ايثارگران بسيج كاركنان دانشگاه    2199015-2195100-210-212ف:2190181
  موسي خيبري

 ديپلم

 منشي دفتر

 پاسخگويي و هدايت ارباب رجوع- اطلاع رساني بموقع به مدعوين شركت در جلسات ارسال مراسلات به مسئولين داخلي و خارج از دستگاه متبوع   2199015-2195100-210-212ف:2190181
  يعقوب سلمان پور

 ديپلم

 خدمات

 سرايداري و امور خدماتي نامه رسان  تحويل وسايل مصرفي حوزه رياست از انبار  2199015--2195100-210-212ف:2190181
 
 
>
آدرس : بابل ، خیابان گنج افروز ، دانشگاه علوم پزشکی بابل | تلفن: 6-01132199592 | فکس: 01132190181 | کد پستی: 47745-47176  |  E-mail: info@mubabol.ac.ir