فقط در این سایت
در همه سایتهای دانشگاه علوم پزشکی بابل
 حراست ستاد شاهد و ایثارگر  دانشکده پیراپزشکی
 دفتر حقوقی واحد اهدای عضو  دانشکده پرستاری رامسر
 هسته گزینش پایگاه داده اعضای هیات علمی دانشگاه  مرکز آموزشی درمانی آیت الله روحانی
 بسیج کارکنان  معاونت بهداشتی  مرکز آموزشی درمانی کودکان امیرکلا
 نهاد معظم رهبری معاونت درمان  مرکز باروری و ناباروری فاطمه الزهرا
 روابط عمومی دانشگاه معاونت آموزشی  مرکز آموزشی درمانی رجایی بابلسر
  ایمیل دانشگاه معاونت دارو و غذا  مرکز آموزشی درمانی 17شهریور
 کمیته تحقیقات دانشجویی معاونت توسعه منلبع انسانی  مرکز آموزشی درمانی شهید یحیی نژاد
 اداره آمار و فناوری اطلاعات معاونت تحقیقات و فناوری  مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی
 وب دا دانشگاه علوم پزشکی بابل معاونت فرهنگی دانشجویی
 پورتال همایشهای دانشگاه بابل دانشکده پزشکی
 اداره ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات دانشکده  دندانپزشکی 
     
 
>
آدرس : بابل ، خیابان گنج افروز ، دانشگاه علوم پزشکی بابل | تلفن: 6-01132199592 | فکس: 01132190181 | کد پستی: 47745-47176  |  E-mail: info@mubabol.ac.ir