فقط در این سایت
در همه سایتهای دانشگاه علوم پزشکی بابل
 
 

   شماره تماس های داخلی بیمارستان شهید یحیی نژاد

 

 ردیف  واحد شماره تماس
 1  مدیریت 209-211
 2 دفتر پرستاری 300-277
 3 رئیس امور اداری 302
 4 ماشین نویسی 297
 5 تایمکس 297
 6 دبیرخانه 217
 7 کارگزینی 204
 8 بایگانی 295
 9 حراست 288
 10 رئیس حسابداری222 
 11 حسابداری 1224-254 
 12 حسابداری 2 274-298
 13 ترخیص 268
 14 صندوق 269
 15 پذیرش 285
 16 بایگانی پزشکی 240
 17 آمورش 291
 18 بهداشت و کنترل عفونت284 
 19 بیمه درمانی276 
 20 بیمه تامین اجتماعی270 
 21 اتاق پزشک252 
 22 منشی اسکرین272 
 23 فتوکپی296 
 24 اورژانس266-267 
 25 CPR273 
 26 نگهبانی اورژانس228 
 27 درمانگاه250-206 
 28 رادیولوژی256 
 29 سونوگرافی253 
 30 اتاق کامپیوتر215 
 31 بهداشت محیط319 
 32 ICU215 
 33 جراحی مردان210 
 34 همراه بیمار293 
 35 جراحی زنان234 
 36 همراه بیمار306 
 37 اتاق پزشک232 
 38اعصاب و روان212-275 
 39اعصاب و روان کودک289 
 40 اتاق پزشک294 
 41 اتاق عمل جراحی بالا230-231 
 42  اتاق پزشک235-232 
 43 CSR281 
 44 اتاق عمل پایین205-258 
 45 قلب290 
 46 CCU299 
 47 اکو282 
 48 داخلی286 
 49 آندوسکوپی271 
 50 دفتر دکترسالکی
 51  همراه بیمار237 
 52 داخلی 2 236
 53  اتاق پزشک261
 54 همراه بیمار 243
 55 زایشگاه 262-303
  دفتر زنان 260
 56 سزارین 208
 57 نوزادان233
 58 همراه بیمار308
 59 دفتر مامایی265
 60 الکتیو207
 61 همراه بیمار310
 62 مغزو اعصاب

279

 63

        اتاق پزشک  

218
 64 انبار301
 65 آشپزخانه292
 66  آشپزخانه انبار311
 67 مشاور بالینی214
 68 خیاط خانه239
 69 بن غذا241 
 70 فنی213-313 
 71 رختشویی خانه229
 72 مهد کودک238
 73 کتابخانه259
 74 دفتر بیهوشی303
 75 اقای صلواتی221424
 76 مددکاری245 
 77 فیزیوتراپی263 
 78 ازمایشگاه249 
 79  اتاق پزشک248 
 80 بانک خون247 
 81 پوست242 
  82  اتاق پزشک280 
 83 داروخانه278-283 
 84 پاویون اقایون260 
 85 بیهوشی228 
 86 رزیدنت سال اول225 
 87 اتاق غذاخوری پزشک251 
 88 پاویون خانم ها244 
 89جراحی 2220 
 90 بیهوشی223 
  91 اینترن خانم244
  92  اینترن اقا221-224
 93 دفتر خدمات219 
 94 اقای قائمی221
95 نگهبانی203 
96 فروشگاه و نمازخانه305 
97 کارپردازی255 
 98 مرکز تلفن
 99 اطلاعات نگهبانی 318

 

 شماره تماس های مستقیم بیمارستان شهید یحیی نژاد

 ردیف واحد شماره مستقیم
 1 تلفن شهری

7-2291426

2294715

5591425

7-2223594

 2    دفتر پرستاری 2291950
 3 فکس2225035 
 4 اورژانس2291428 
 5 حسابداری2228534 
 6 اتاق عمل جراحی2291952 
 7 CCU2291424 
 8 اینترنت دفتر زنان2291951 
 9 کارپردازی2294716 
 10 حراست2294717 
 11 ICU2294991 
 12 پذیرش2294992 
 13 اینترنت2294993 
 14 داروخانه و مددکاری2202702 
 15  اینترنت عفونی2295194 
 16 فروشگاه بهشتی2257004 
 17 فروشگاه مرکز بهداشت3261077 
 18 بانک ملی2223004 
 
 
>
آدرس : بابل ، خیابان گنج افروز ، دانشگاه علوم پزشکی بابل | تلفن: 6-01132199592 | فکس: 01132190181 | کد پستی: 47745-47176  |  E-mail: info@mubabol.ac.ir