فقط در این سایت
در همه سایتهای دانشگاه علوم پزشکی بابل
 
 

 معاونت آموزشی 

 ردیف واحد شماره داخلی شماره مستقیم نمابر
 1 آموزش کل 260 32208145-32190624-32208143 32190624
 2 EDC  32190593 

 
 
>
آدرس : بابل ، خیابان گنج افروز ، دانشگاه علوم پزشکی بابل | تلفن: 6-01132199592 | فکس: 01132190181 | کد پستی: 47745-47176  |  E-mail: info@mubabol.ac.ir