فقط در این سایت
در همه سایتهای دانشگاه علوم پزشکی بابل
 
 
  
  
 

  نام و نام خانوادگي:

دكتر سید مظفر ربیعی   

     سمت:

 رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل

              تخصص:

 متخصص بیهوشی

 پست الكترونيكي:

 

  شماره تماس:

  32199015-011      : تلفن مستقيم   

 

 32190181 -011    : فكس               

 

                     210       : شماره  داخلي

  

 
>
آدرس : بابل ، خیابان گنج افروز ، دانشگاه علوم پزشکی بابل | تلفن: 6-01132199592 | فکس: 01132190181 | کد پستی: 47745-47176  |  E-mail: info@mubabol.ac.ir