فقط در این سایت
در همه سایتهای دانشگاه علوم پزشکی بابل
 
 
 

 کتاب های منتشر شده

 

 1- آفت کشها 
 2- چکیده
3-  روشهای تدریس و یادگیری در آموزش پرستاری
 4- خون شناسی
 5- اختلالات اسید و باز و تفسیر عملی گازهای خون شریانی
 6- فارماکولوژی پایه و بالینی برای دانشجویان دندانپزشکی
 7- اپیدمیولوژی بالینی 1
 8- مامایی و زنان
 9- رابردم و کاربرد آن در دندانپزشکی
 10- بیماریهای دریچه ای قلب
 11- بیماریهای اسید پپتیک یامادا 2000
 12- درد
 13- پاسخ به سئوالات شما در مورد نازایی
 14-

بیماریهای روماتیسمی

 15- درمان مسمومیت ها
 16- تداخلات دارویی در دندانپزشکی
 17- پره تست جامع طب کودکان  نلسون 2000
 18- ترین های طب داخلی
 19- روشهای تدریس و یادگیری در آموزش پرستاری و مامایی
 20- چکیده پایان نامه های رشته پزشکی شماره 1
 21- سیگار و بارداری
 22- آگاهی سریع در عفونتهای آمیزشی
 23- سرطان پستان
 24- راهنمای آموزشی کمکهای اولیه و احیای قبی ریوی (CPR)
 25- جمعیت و تنظیم خانواده
 26- اصول و کاربرد درمان با آنتی بادی
 27- پرستاری مادر و نوزاد
 28- اصول عملی درمان موفق کانال ریشه
 29- بیماریهای دستگاه گوارش
 30- بیماریهای قلب کودکان

 31-

 اسلام، آزادی دموکراسی

 32-

 گزارش جهانی پیشگیری از حوادث جاده ای
33- چکیده پایان نامه های رشته دندانپزشکی

 34-

 زایمان طبیعی
35-  درمان صرع مقاوم به درمان
 36- اختلالات نورولوژیک در بارداری
 37- راهکارهای درمان دیابت شیرین
38-  درمان خانگی بیماریها
 39- آرتروسکوپی زانو
40- 

MRI کاربردی

 41- راهنمای جامع آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل
 42- فیزیولوژی پزشکی
43-  سونوگرافی مامایی
 44- پاتوژن های فاضلاب
 45- اندازه گیری همودینامیک
46-  اصول نظری و عملی آزمایشگاه شیمی
 47- چکیده ای از بیماریهای قلب و عروق

48- 

 راهنمای مراقبت از شیرخوار
 49- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 
 
>
آدرس : بابل ، خیابان گنج افروز ، دانشگاه علوم پزشکی بابل | تلفن: 6-01132199592 | فکس: 01132190181 | کد پستی: 47745-47176  |  E-mail: info@mubabol.ac.ir