فقط در این سایت
در همه سایتهای دانشگاه علوم پزشکی بابل


گروه خبر:               تعداد
صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

  برگزاری سومین نشست کمیته تخصصی آموزش مجازی دانشگاه
سومین نشست کمیته تخصصی آموزش مجازی دانشگاه با حضور آقای دکتر مصطفی جوانیان ، مدیر محترم برنامه تحول و نوآوری در آموزش، آقای دکتر موسی یمین فیروز، مدیر محترم اداره آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات و مسئول بسته توسعه آموزش مجازی و سایر اعضای کارگروه در روز چهارشنبه مورخ 6/10/96 در سالن شورای معاونت آموزشی دانشگاه برگزار گردید.
سه شنبه 12 دي 1396 ساعت 10:33

  برگزاری سومین نشست کارگروه منطقه ای اعتلای اخلاق حرفه ای
سومین نشست کارگروه منطقه ای اعتلای اخلاق حرفه ای کلان منطقه یک آمایش آموزش عالی سلامت به استناد دعوتنامه شماره 14094 مورخ 6/10/1396 معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل در روز دو¬¬شنبه مورخ 11/10/1396 از ساعت 9.30 در سالن شورای معاونت آموزشی دانشگاه آغاز گردید.
سه شنبه 12 دي 1396 ساعت 10:2

  نشست اختصاصی کارگروه بسته توسعه گیاهان دارویی، با محوریت بحث در رابطه با نوع و چگونگی کشت گیاهان دارویی
شنبه 18 آذر 1396 ساعت 13:36

  حضور جناب آقای دکتر نوین نیک بخش، معاون محترم آموزشی دانشگاه در پانل توسعه مشارکت بخش های خصوصی، سازمانهای مردم نهاد و خیرین در دومین همایش کشوری پژوهش در توسعه مدیریت و منابع نظام سلامت
شنبه 11 آذر 1396 ساعت 14:30

  نشست مسئولین بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی
شنبه 27 آبان 1396 ساعت 14:24

  نشست هم اندیشی مسئولین بسته های تحول و نوآوری درخصوص بررسی پیشرفت برنامه عملیاتی بسته های تحول و نوآوری و اعلام هزینه ی فعالیت های خاتمه یافته در سامانه ی پایش برنامه ی عملیاتی
شنبه 20 آبان 1396 ساعت 14:50

  کارگاه آموزشی آشنایی با آینده نگاری و مرجعیت علمی در آموزش علوم پزشکی: ویژه ی دانشجویان استعداد درخشان
شنبه 20 آبان 1396 ساعت 14:47

  نشست مشترک دانشگاه علوم پزشکی بابل و دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در راستای توسعه دانش گیاهان دارویی
چهار شنبه 17 آبان 1396 ساعت 14:53

  آغاز به کار پروژه شناسایی علمی گیاهان و درختچه های محوطه پردیس دانشگاه علوم پزشکی بابل
چهار شنبه 26 مهر 1396 ساعت 14:41

  نشست کارگروه منطقه ای ماموریت ویژه توسعه دانش پزشک خانواده
چهار شنبه 26 مهر 1396 ساعت 7:50

  نشست کارگروه اختصاصی ماموریت ویژه توسعه دانش گیاهان دارویی
چهار شنبه 19 مهر 1396 ساعت 14:14

  نشست اولیه بررسی و تحلیل نتایج اعتبار بخشی موسسه ای دانشگاه علوم پزشکی بابل
دو شنبه 10 مهر 1396 ساعت 10:52

  برگزاری کنفرانس دانشگاه نسل سوم، اکوسیستمی از کارآفرینی و ارزش آفرینی در علوم پزشکی
چهار شنبه 8 شهريور 1396 ساعت 16:50

  برگزاری نشست اختصاصی در خصوص کارآفرینی و ارزش آفرینی در علوم پزشکی
چهار شنبه 8 شهريور 1396 ساعت 16:45

  نشست اختصاصی کارگروه بسته توسعه دانش گیاهان دارویی
نشست اختصاصی کارگروه بسته توسعه دانش گیاهان دارویی با محوریت اقدامات اجرایی تفکیک و جداسازی باغ گیاهان د ارویی جانمایی شده و تعیین و تامین زیر ساخت های لازم برای راه اندازی آن در تاریخ 96/5/24با حضورسرکارخانم دکترپروین سجادی، مسئول محترم اجرایی این ماموریت در دانشگاه، اعضای کارگروه و نماینده امور مالی معاونت های آموزشی وپژوهشی برگزار گردید.
سه شنبه 31 مرداد 1396 ساعت 14:43

  ارزیابی بیرونی مرکز و برنامه های آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی بابل
ارزیابی بیرونی مرکز و برنامه های آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی بابل در روز چهار شنبه مورخ 96/5/18 توسط ارزیابان دانشگاههای گیلان ، سمنان ومازندران انجام گرفت
دو شنبه 23 مرداد 1396 ساعت 12:44

  شرکت جمعی از مسئولین اجرایی بسته ها و کارشناسان دبیر خانه تحول و نو آوری در آموزش دانشگاه در کارگاه مجازیو سراسریآشنایی با سامانه آتنا
جمعی از مسئولین اجرایی بسته ها و کارشناسان دبیر خانه تحول و نو آوری در آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل با حضور در اداره آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه در کارگاه آموزشی سراسری سامانه آتنادر روز یکشنبه مورخ96/5/1 برگزار گردید ،شرکت نمودند
دو شنبه 23 مرداد 1396 ساعت 12:32

  نشت هم اندیشی در اجرای برنامه های آموزش مداوم بسته آمایش سرزمینی و عملیاتی سازی شاخص های پایش بسته
نشت هم اندیشی در اجرای برنامه های آموزش مداوم بسته آمایش سرزمینی و عملیاتی سازی شاخص های پایش حوزه معاونت آموزشی در ارتباط با آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی بابل با حضور آقای دکتر جوانیان ،مدیر برنامه تحول ونو آوری در آموزش پزشکی ،آقای دکترابراهیم علیجانپور ،مدیر آموزش مداوم دانشگاه ،خانم آقاتبار رود باری ،مسئول بسته آمایش سرزمینی و خانم ها اسبکیان و شامخی،کار شناسان آموزش مداوم دانشگاه در روز دوشنبه مورخ 96/4/26 در محل دبیر خانه تحول ونوآوری در آموزش داانشگاه تشکیل گردید .
يك شنبه 22 مرداد 1396 ساعت 8:45

  نشست مشترک ماموریت ها ویژه توسعه دانش گیاهان دارویی و توسعه دانش پزشک خانواده
نشست مشترک ماموریت ها ویژه توسعه دانش گیاهان دارویی و توسعه دانش پزشک خانواده در راستای تکمیل گزارش شاخص های ماموریت های ویژه سامانه آتنا با حضور آقای دکتر جوانیان مدیر برنامه تحول ونوآوری در آموزش پزشکی دانشگاه ، خانم دکتر سجادی مسئول ماموریت ویژه توسعه دانش گیاهان دارویی ،آقای دکتر قدیمی مسئول ماموریت ویژه توسعه دانش پزشک خانوده و خانم دکتر ازوجی عضو کار گروه پزشکخانواده در روز سه شنبه مورخ 96/5/10در محل دبیر خانه تحول و نوآوری در معاونت آموزشی دانشگاه تشکیل شد.
يك شنبه 22 مرداد 1396 ساعت 7:52

  نشست تیرماه 96 مسئولین بسته های تحول ونوآوری درآموزش پزشکی
نشنشست هم اندیشی مسئولین بسته های تحول ونوآوری درآموزش پزشکی دانشگاه باحضورمعاون محترم آموزشی ،جناب آقای دکترنوین نیک بخش ،مدیرمحدرم برنامه تحول ونوآوری درآموزش دانشگاه ،جناب آقای دکتر مصطفی جوانیان ومسئولین محترم بسته ها
يك شنبه 25 تير 1396 ساعت 12:19

  نشست اختصاصی بسته ی توسعه دانش گیاهان دارویی تیر 96
نشست اختصاصی مدیر برنامه تحول ونوآوری دانشگاه ،جناب آقای دکتر مصطفی جوانیان و مسئول بسته ی توسعه دانش گیاهان دارویی دانشگاه سرکار خانم دکتر پروین سجادی، در راستای راه اندازی باغ گیاهان دارویی با حضور یکی از اعضای کار گروه بسته مذکور جناب آقای دکتر حسن زالی ،عضو محترم هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری،در روز چهارشنبه مورخ 96/4/20در محل دبیر خانه تحول و نوآوری در آموزش دانشگاه تشکیل شد .
يك شنبه 25 تير 1396 ساعت 10:23

  نشست معاونین آموزشی بامدیران برنامه تحول و نو آوری کلان منطقه یک در خصوص مصوبات شورای سیاست گذاری کلان منطقه یک اموزش عالی سلامت
نشست معاونین آموزشی بامدیران برنامه تحول و نو آوری کلان منطقه یک در خصوص مصوبات شورای سیاست گذاری کلان منطقه یک اموزش عالی سلامت
سه شنبه 13 تير 1396 ساعت 8:41

  نشست مجازی بررسی برنامه عملیاتی 96
نشست مجازی معاونین آموزشی دانشگاهها ودانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور به صورت ویدئو کنفرانس باهدف بررسی برنامه عملیاتی سال جاری برگزار گردید .
سه شنبه 13 تير 1396 ساعت 8:3

  نشست اختصاصی با مسئول بسته¬ی بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی
نشست اختصاصی با مسئول بسته¬ی بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی در راستای اتخاذ راهکارهای اجرایی جهت بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی دانشگاه، در دبیرخانه تحول و نوآوری در آموزش دانشگاه تشکیل شد.
سه شنبه 2 خرداد 1396 ساعت 15:3

  نشست اختصاصی هم اندیشی و ارایه ی بازخورد ارزیابی بیرونی و اعتباربخشی مرکز آموزشی درمانی کودکان امیرکلا
نشست اختصاصی هم اندیشی و ارایه ی بازخورد ارزیابی بیرونی و اعتباربخشی مرکز آموزشی درمانی کودکان امیرکلا، با حضور معاون آموزشی، مدیر برنامه تحول و نوآوری برگزار شد.
سه شنبه 2 خرداد 1396 ساعت 14:58

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد
آدرس : بابل ، خیابان گنج افروز ، دانشگاه علوم پزشکی بابل | تلفن: 6-01132199592 | فکس: 01132190181 | کد پستی: 47745-47176  |  E-mail: info@mubabol.ac.ir