فقط در این سایت
در همه سایتهای دانشگاه علوم پزشکی بابل
اخبار سایت
   نشست اختصاصی کارگروه بسته توسعه کارآفرینی در بستر دانشگاه نسل سوم با موضوع شبکه سازی جهت توسعه کارآفرینی
اولین نشست اختصاصی کارگروه بسته توسعه کارآفرینی در بستر دانشگاه نسل سوم در سال 97،...    بيشتر »
سه شنبه 28 فروردين 1397 ساعت 10:39
...................................................................................................................
   نشست مسئولین بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی
اولین نشست هم اندیشی مسئولین بسته های تحول و نوآوری در آموزش پزشکی دانشگاه در سال جدید...    بيشتر »
دو شنبه 27 فروردين 1397 ساعت 15:26
...................................................................................................................
   بازدید نوروزی معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل از مرکز آموزشی و درمانی شهید دکتر بهشتی
...    بيشتر »
دو شنبه 6 فروردين 1397 ساعت 12:19
...................................................................................................................

آدرس : بابل ، خیابان گنج افروز ، دانشگاه علوم پزشکی بابل | تلفن: 6-01132199592 | فکس: 01132190181 | کد پستی: 47745-47176  |  E-mail: info@mubabol.ac.ir