فقط در این سایت
در همه سایتهای دانشگاه علوم پزشکی بابل
اخبار سایت
   نشست وبیناری کارگروه‌ منطقه ای ماموریت ویژه توسعه دانش پزشک خانواده
در اجرای برنامه عملیاتی ماموریت ویژه توسعه دانش پزشک خانواده، با دعوت از مسئولین اجرایی ماموریت ویژه توسعه دانش پزشک خانواده...    بيشتر »
دو شنبه 22 مرداد 1397 ساعت 11:46
...................................................................................................................
   نشست هم اندیشی و بررسی اقدامات انجام شده در راستای ارتقای استانداردهای اعتباربخشی آموزشی مراکز آموزشی درمانی
پیرو آغاز دور دوم ارزیابی بیرونی اعتبار بخشی آموزشی مراکز آموزشی،درمانی، نشست هم اندیشی با حضور آقای دکتر امری، معاون آموزشی، آقای دکترجوانیان، مدیر برنامه تحول و نوآوری در آموزش...    بيشتر »
دو شنبه 22 مرداد 1397 ساعت 11:42
...................................................................................................................
   تجهیز دبیرخانه تحول و نوآوری در آموزش پزشکی دانشگاه به امکانات برگزاری وبینار
با اهتمام معاون آموزشی دانشگاه، آقای دکتر پرویز امری و مدیر برنامه تحول و نوآوری، آقای دکتر مصطفی جوانیان...    بيشتر »
چهار شنبه 17 مرداد 1397 ساعت 13:25
...................................................................................................................

آدرس : بابل ، خیابان گنج افروز ، دانشگاه علوم پزشکی بابل | تلفن: 6-01132199592 | فکس: 01132190181 | کد پستی: 47745-47176  |  E-mail: info@mubabol.ac.ir