فقط در این سایت
در همه سایتهای دانشگاه علوم پزشکی بابل
اخبار سایت
   بازدید میدانی از دانشکده طب ایرانی در راستای اعتباربخشی آموزشی رشته طب سنتی
...    بيشتر »
شنبه 20 شهريور 1400 ساعت 9:53
...................................................................................................................
   بازدید میدانی از دانشکده بهداشت در راستای اعتباربخشی آموزشی رشته سالمندشناسی
...    بيشتر »
شنبه 20 شهريور 1400 ساعت 9:41
...................................................................................................................
   بازدید میدانی از دانشکده دندانپزشکی در راستای اعتباربخشی آموزشی رشته دندانپزشکی
...    بيشتر »
شنبه 20 شهريور 1400 ساعت 9:24
...................................................................................................................

آدرس : بابل ، خیابان گنج افروز ، دانشگاه علوم پزشکی بابل | تلفن: 6-01132199592 | فکس: 01132190181 | کد پستی: 47745-47176  |  E-mail: info@mubabol.ac.ir