فقط در این سایت
در همه سایتهای دانشگاه علوم پزشکی بابل
اخبار سایت
   نشست کارگروه اختصاصی ماموریت ویژه توسعه دانش گیاهان دارویی
...    بيشتر »
چهار شنبه 19 مهر 1396 ساعت 14:14
...................................................................................................................
   نشست اولیه بررسی و تحلیل نتایج اعتبار بخشی موسسه ای دانشگاه علوم پزشکی بابل
...    بيشتر »
دو شنبه 10 مهر 1396 ساعت 10:52
...................................................................................................................
   برگزاری کنفرانس دانشگاه نسل سوم، اکوسیستمی از کارآفرینی و ارزش آفرینی در علوم پزشکی
...    بيشتر »
چهار شنبه 8 شهريور 1396 ساعت 16:50
...................................................................................................................

آدرس : بابل ، خیابان گنج افروز ، دانشگاه علوم پزشکی بابل | تلفن: 6-01132199592 | فکس: 01132190181 | کد پستی: 47745-47176  |  E-mail: info@mubabol.ac.ir