فقط در این سایت
در همه سایتهای دانشگاه علوم پزشکی بابل
اخبار سایت
   نشست اختصاصی با مسئول بسته¬ی بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی
نشست اختصاصی با مسئول بسته¬ی بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی در راستای اتخاذ راهکارهای اجرایی جهت بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی دانشگاه، در دبیرخانه تحول و نوآوری در آموزش دانشگاه تشکیل شد....    بيشتر »
سه شنبه 2 خرداد 1396 ساعت 15:3
...................................................................................................................
   نشست اختصاصی هم اندیشی و ارایه ی بازخورد ارزیابی بیرونی و اعتباربخشی مرکز آموزشی درمانی کودکان امیرکلا
نشست اختصاصی هم اندیشی و ارایه ی بازخورد ارزیابی بیرونی و اعتباربخشی مرکز آموزشی درمانی کودکان امیرکلا، با حضور معاون آموزشی، مدیر برنامه تحول و نوآوری برگزار شد....    بيشتر »
سه شنبه 2 خرداد 1396 ساعت 14:58
...................................................................................................................
   نشست معاون آموزشی ، مدیران تحصیلات تکمیلی،آموزشی و سر پرست امور هیات علمی دانشگاه در خصوص تکمیل تدوین پیشنویس اولیه نقشه توسعه علمی دانشگاه
یرو نشست هم اندیشی مدیران،در تاریخ 18/11/1395 به منظورتکمیل ­تدوین پیش نویس اولیه این سند،نشستی در روز شنبه مورخ 1/12/1395 در دبیر خانه تحول و نوآوری در آموزش دانشگاه برگزار گردید....    بيشتر »
سه شنبه 3 اسفند 1395 ساعت 8:33
...................................................................................................................

آدرس : بابل ، خیابان گنج افروز ، دانشگاه علوم پزشکی بابل | تلفن: 6-01132199592 | فکس: 01132190181 | کد پستی: 47745-47176  |  E-mail: info@mubabol.ac.ir